SMLUVNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Šperky-protebe.cz

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupujíci (zákazník) potvrzením objednávky potvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, vyplývajícími z  občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost online nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova. Náš Eshop je otevřen 24 hodin denně pro elektronické objednávky.
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Rozměry, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkach, v katalozích, prospektech a jiných médiích jsou údaji nezávaznými a vychází z údajů výrobců. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva následně vzniká dodaním zboží. V jednotlivých, hlavně cenově náročnejších případech, si prodávající pro vznik smlouvy vyhrazuje právo na potvrzení objednávky telefonicky a uhrazení finanční zálohy kupujícím.Stejné oprávnění si vyhrazujeme v případě že výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

ZPŮSOB DODÁNÍ A DOBA DODÁNÍ

Zboží zasíláme Českou poštou na dobírku nebo doporučeně. Průměrná doba odeslání zboží se pohybuje v rozmezí 2 – 3 pracovních dnů od zaplacení zboží či 2-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky (v případě dobírky). U zboží, které není skladem Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu termínu dodání Vašeho zboží. Objednávku je možné telefonicky stornovat, popřípadě upravit. V případě zásilky formou dobírky je kupující povinnen zásilku převzít! V připadě nevyzvednutí je prodávající oprávněn vymáhat smluvní pokutu za vzniklé škody vzniklé na nákladech s nevyzvednutou objednávkou.

NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY FORMOU DOBÍRKY

Pokud se nám zásilka vr​átí jako nevyzvednutá, budeme požadovat úhradu vzniklých nákladů. ( Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 sb) dle našich obchodních podmínek a smluvní pokutu ve výši 500 Kč ( Občanský zákoník č.89/2012) Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou vymáhány.

Pokud zákazník nekomuni​kuje, nehodlá škodu, či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, pohledávka bude předána k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

 

 

 

CENY ZBOŽÍ

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v čase objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny kurzů měn, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců.

V ceně zboží není započteno poštovné a balné. Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je po odeslání zásilky zaslaná v elektronické formě na uvedený e-mail zákazníka, popř. je připojena k zásilce. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující  má podle Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Na pozdější návrhy odstoupení od smlouvy nebude brán zřetel. Při odstoupení od smlouvy je potřeba doručit nám v tomto termínu vysvětlující dopis se žádostí o odstoupení od smlouvy e-mailem, s číslem daňového dokladu / faktury / a číslem Vašeho bankovního účtu. Kupující, který odstupuje od kupní smlouvy je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží na naší adresu. Taktéž vrácení finanční částky za zboží bude poníženo o cenu poštovného a balného, které prodejce zaplatil doručovací společnosti. Taktéž při výměně (např. z důvodu špatného výběru velikosti) náklady na přepravu hradí kupující.


Vrácené zboží musí odpovídat následujícím podmínkám:

  • Zboží musí být v originálním obalu
  • Zboží nesmí být poškozeno
  • Zboží nesmí jevit známky užívání
  • Zboží musí být kompletní!
  • Zboží je potřeba zaslat s dokladem o nákupu
  • Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku tato nebude přijata.
  • Při zasílání zboží neodpovídáme za případnou ztrátu zboží na cestě k nám.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš bankovní účet nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení nepoškozeného zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje nebo se zboží nevyrábí, nedodává anebo se výrazně změnila jeho cena. V tomto případě budeme okamžite informovat kupujícího za účelem domluvení dalšího rešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít vstříc kupujícímu.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s právním řádem k Vaší spokojenosti individuální dohodou. O případné vadě zboží je kupující povinen informovat naší firmu ihned po obdržení zásilky, jinak reklamace nebude uznaná.

Námi nabízené šperky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů.  Nicméně, jejich extrémní používání (dlouhodobé každodenní nošení,  spánek  s nimi,  vystavování vlhku apod.) může  způsobit poškození výrobků  (oděrky, poškození spojů apod.).  U takto poškozených šperků nemusí být na případnou reklamaci brán zřetel.

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Vady dodaného zboží může zákazník reklamovat do 24 měsíců od dodání zboží. Vady vzniklé používáním výrobku může kupující reklamovat do 3 měsíců od převzetí zásilky. Posuzování vad zboží je podle platných právních předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republice. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.


Záruka se vztahuje jenom na výrobní vady, nevztahuje se na vady zapříčiněné nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, popřípadě přirozeným opotřebováním  výrobku. Za vady zapríčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci můžete uplatnit písemně, e-mailem na sperky.protebe@seznam.cz
a telefonicky nejpozději následující den po obdržení zboží. Pozdější reklamace vad nebudou prodávajícím uznány. Zboží odešlete na naší adresu s oznámením o reklamaci. Oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo a originál daňového dokladu.
V souladu s právnímí předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto údajů minimalizovat na ty nejnezbytnější a údaje chránime před zneužitím. Naše práce s osobnímí údaji plně podléhá zákonným normám, zákonu o ochraně osobních údajů spotřebitelů.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a dalších Vašich činnostech v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Jakékoliv údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupech získame, chránime před zneužitím, neposkytujeme ich (vyjma společností zabezpečujících spediční služby nebo platební styk) a slouží jenom ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Vyhrazujeme si právo použít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takovémto e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně oznámit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Používaním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďovaním a používaním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

V Medlově 1.1.2014

TOPlist